خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1441    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
1399/11/05 1399/11/11 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد بخشي از عمليات حمل مصالح از مجتمع توليدي صفه و معدن پسماند به پروژه حلقه حفاظتي از كيلومتر 4الي 7 واقع در منطقه 15 شهرداري اصفهان را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/11/11
1399/11/02 1399/11/05 آگهي تمديد مناقصه 99/10-99/11 سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1399/11/05
1399/11/01 1399/11/11 مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري باغ پرندگان و باغ تكثير شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/11/11
1399/10/29 1399/10/30 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات بارگيري و جابجايي مصالح توليد شده توسط خطوط دانه بندي به كليه دپوها در محدوده مجتمع توليدي صفه را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.مطابق نامه 19062‏/99‏/306 سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/11/01
1399/10/25 1399/10/30 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد آرماتورمورد نياز خود در سايزهاي مختلف ساخت توليد كنندگان داخل كشور را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/11/01
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>