خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1585    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1400/05/05 1400/05/23 آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح و احداث تصفيه خانه فاضلاب مجتمع ميلاد نور و بازار گل و گياه ارغوان سازمان ميادين 1400/05/05
1400/05/05 1400/05/10 مناقصه عمليات خاكبرداري، بارگيري، حمل به گردنه زينل يا مجتمع توليدي صفه در صورت صلاحديد كارفرما، تحكيم و شاتكيرت ديواره در پروژه ايستگاه شاهد واقع در محدوده منطقه 10 و 7 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان 1400/05/10
1400/05/04 1400/05/23 آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح و اجراي سوله هاي 10 الي 15 محور 4و 5 خواروبار ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ميادين 1400/05/24
1400/05/04 1400/05/23 آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح و احداث پست هاي توزيع برق داخلي بازار گل و گياه ارغوان سازمان ميادين 1400/05/24
1400/05/04 1400/05/23 آگهي مناقصه عمليات تهيه مصالح و احداث پست هاي توزيع برق داخلي بازار گل و گياه ارغوان سازمان ميادين 1400/05/24
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>