خدمات الکترونیک
تعريف آتش نشان داوطلب : به كسي گفته مي شود كه مكمل نيروي حرفه اي آتش نشاني بوده و بصورت افتخاري و پاره وقت جهت انجام فعاليت هاي ايمني وآتش نشاني انتخاب مي شود و به هنگام نيازدر حوادث وآتش سوزي هاي بزرگ ضمن كمك رساني به مردم و نجات جان و مال آنها در قالب نيروي آتش نشاني انجام وظيفه مي نمايند.

تفاوت هاي بين آتش نشان داوطلب وحرفه اي : تفاوت اصلي بين آتش نشانان حرفه اي وداوطلب دراين است كه آتش نشانان حرفه اي ، ميبايست درايستگاههاي عملياتي بازمانهاي مشخص و از قبل تعيين شده حضور مرتب داشته باشند و در ازاي ارائه خدمات خودمبلغي مشخص شده طبق قرارداد دريافت مي نمايند در حالي كه آتش نشانان داوطلب، به استثناي مواقع مورد نياز به آنان نظير تمرينات و جلسات آموزشي در ايستگاههاي عملياتي حضوري نخواهند داشت .
شرايط عضويت در گروه آتش نشان داوطلب:
برخورداري از سلامت كامل جسمي وروحي
ساكن شهر اصفهان
داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
علاقمندي به كسب مهارتهاي آتش نشاني
داشتن حداقل 18 سال و حداكثر 60 (گروه سني فعال جامعه)
ارائه مدارك لازم ( فتوكپي شناسنامه )
دوره آتش نشان داوطلب در حال برگزاري شامل دوره هاي 12 ساعته كه در اين دوره ها افراد در زمينه هاي: آشنايي با سازمان ، تئوري حريق ، امداد و نجات ، كمكهاي اوليه ، شيلنگها و لوله هاي نواري (تئوري و عملي) ، ايمني ابزار و لوازم خانگي ، ايمني در برق ، خاموش كننده هاي دستي ، عمليات اطفاء حريق (تئوري و عملي) آموزش خواهند ديد .
پس از گذراندن اين دوره، افراد مي توانند در صورت تمايل در دوره هاي مقدماتي تكميلي شركت نمايند.
باشگاه ايمني با ارائه اين برنامه اهدافي را به شرح ذيل دنبال مي نمايد :
ارتقاء سطح فرهنگ ايمني عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سني مخصوصا جوانان و نوجوانان
آشنايي افراد جامعه با وظايف و مسئوليتهاي خطير آتش نشانان
آشنايي شر كت كنندگان با دوره هاي آموزش مقابله با حوادث مختلف و چگونگي انتخاب عكس العمل مناسب در برخورد با اين حوادث
ترويج فرهنگ ايمني در سطح جامعه با توجه به اينكه مردم بهترين مبلغ مي باشند
به حداقل رسانيدن خسارات جاني و مالي در حوادث مختلف
ترغيب عموم افراد جامعه به آگاهي و پويايي در زمينه مسائل ايمني و آتش نشاني
پركردن بخشي از اوقات فراغت جوانان
چشاندن طعم شيرين خدمت به مردم جهت كليه شركت كنندگان در كلاسهاي آتش نشان داوطلب

ارتباط با ما :
 در صورت كسب اطلاعات بيشتر با (شماره 32647620-031 - واحد آموزش) تماس حاصل نمايند.

 

برنامه آموزشي آتش نشان داوطلب  4 روزه -1397  

رديف

تاريخ شروع دوره آموزشي

تاريخ پايان دوره آموزشي

1

97/02/24

97/02/27

2

97/03/28

97/03/31

3

97/05/22

97/05/25

4

97/06/19

97/06/22

5

97/08/28

97/09/01

6

97/09/26

97/09/29

7

97/10/24

97/10/27

8

97/12/13

97/12/16

 

برنامه آموزشي مقدماتي-تخصصي سطح(3)- 1397

رديف

تاريخ شروع دوره آموزشي

تاريخ پايان دوره آموزشي

1

97/04/02

97/05/02

2

97/07/14

97/08/15

3

97/10/29

97/12/02

 
 

 

 
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.