خدمات الکترونیک

بروز رسانی قیمتها درساعت یازده و نیم صبح هر روز در این سامانه صورت می گیرد
 قیمت های اعلام شده ۵ الی ۳۰ درصد نسبت به سطح شهر ارزانتر می باشد.
 رسیدگی به شکایات:   تلفن:۶۳۰۲۴۸۳      سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۱۳۹۰۹
قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان   قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان  
آلوچه سبز اصفهان آلوچه سبز اصفهان
50000 انار سفید انار سفید
110000 انار شهرضا انار شهرضا
2100000 اناناس اناناس
75000 پرتقال تامسون جنوب پرتقال تامسون  جنوب
80000 پرتقال تامسون جنوب پرتقال تامسون جنوب
40000 پرتقال تامسون سپاهان گنجي پرتقال تامسون سپاهان گنجي
70000 پرتقال تامسون شمال پرتقال تامسون شمال
45000 پرتقال والنسیا پرتقال والنسیا
450000 جگر گوساله جگر گوساله
550000 جگر گوسفندي جگر گوسفندي
20000 چغندر(لبو) چغندر(لبو)
66000 خيار اصلاحي خيار اصلاحي
23000 خيار بوته اي خيار بوته اي
30000 خيار درختي اصفهان خيار درختي  اصفهان
60000 خيار گلخانه اي خيار گلخانه اي
930000 زبان گوساله زبان گوساله
70000 سيب سفيد سميرم سيب سفيد سميرم
35000 سیب زمینی سیب زمینی
40000 سیب زمینی نو سیب زمینی نو
2000 شلغم شلغم
2000 شلغم شلغم
13000 فلفل دلمه سبز فلفل دلمه سبز
10000 كلم سفيد كلم سفيد
گردو گردو
30000 گريپ فروت گريپ فروت
70000 گوجه پي اس گوجه پي اس
70000 گوجه درختي گوجه درختي
230000 گوجه زيتوني گوجه زيتوني
55000 گوجه معمولی گوجه معمولی
810000 گوشت گوساله خالص گوشت گوساله خالص
45000 لوبيا سبز اصفهان لوبيا سبز اصفهان
45000 لوبيا سبز اصفهان لوبيا سبز اصفهان
65000 لوبيا سبز شمال لوبيا سبز شمال
70000 لوبيا سبز شمال لوبيا سبز شمال
65000 ليمو ترش خارگير ليمو ترش خارگير
65000 ليمو ترش خارگير ليمو ترش خارگير
110000 ليمو ترش ريز ليمو ترش ريز
110000 ليمو ترش ريز ليمو ترش ريز
45000 ليمو شيرين ليمو شيرين
45000 ليمو شيرين ليمو شيرين
180000 موز بزرگ موز بزرگ
150000 موز بزرگ موز بزرگ
25000 نارنج نارنج
110000 نارنگی 1رگ برگي نارنگی 1رگ برگي
110000 نارنگی 1رگ برگي نارنگی 1رگ برگي
نارنگی 2رگ برگي نارنگی 2رگ برگي
60000 نارنگی 2رگ برگي نارنگی 2رگ برگي
قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان   قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان  
آلوچه سبز اصفهان آلوچه سبز اصفهان
50000 انار سفید انار سفید
35000 بادمجان دلمه بادمجان دلمه
27000 بادمجان دلمه بادمجان دلمه
35000 بادمجان قصری بادمجان قصری
55000 بادمجان گلخانه بادمجان گلخانه
140000 بال و گردن بوقلمون بال و گردن بوقلمون
35000 بروكلي بروكلي
60000 پرتقال تامسون شمال پرتقال تامسون شمال
45000 پياز زرد پياز زرد
60000 پياز زرد پياز زرد
75000 پياز سفيد پياز سفيد
60000 پياز سفيد پياز سفيد
15000 ترب سفيد ترب سفيد
25000 ترب سياه ترب سياه
25000 ترب سياه ترب سياه
50000 تره فرنگي تره فرنگي
50000 تره فرنگي تره فرنگي
80000 خيار درختي اصفهان خيار درختي  اصفهان
30000 خيار درختي شهرضا خيار درختي شهرضا
1140000 راسته گوسفندي راسته  گوسفندي
1150000 ران گوسفندي ران گوسفندي
25000 زردك زردك
زردك زردك
380000 زنجبيل نو زنجبيل نو
55000 سبزي خوردن سبزي خوردن
30000 سبزي خورشتي سبزي خورشتي
1140000 سردست گوسفندي سردست گوسفندي
60000 سيب سفيد سميرم سيب سفيد سميرم
60000 سيب قرمز سميرم سيب قرمز سميرم
27000 سيب گلاب سيب گلاب
12000 سير خشك سير خشك
25000 سیب کهنز سیب کهنز
45000 فلفل دلمه اي رنگي فلفل دلمه اي رنگي
75000 فلفل دلمه سبز فلفل دلمه سبز
80000 فلفل ريز شيرين فلفل ريز شيرين
90000 فلفل ریز تند فلفل ریز تند
20000 قمري قمري
20000 كاهو پيچ كاهو پيچ
25000 كاهو معمولي كاهو معمولي
98000 كتف و بال مرغ كتف و بال مرغ
30000 كدو خورشتي كدو خورشتي
13000 كرفس كرفس
13000 كرفس كرفس
10000 كلم قرمز كلم قرمز
1050000 گردن گوسفندي گردن گوسفندي
36000 گردن مرغ گردن مرغ
650000 گردو گردو
30000 گريپ فروت گريپ فروت
35000 گل كلم گل كلم
50000 گوجه پي اس گوجه پي اس
70000 گوجه درختي گوجه درختي
230000 گوجه زيتوني گوجه زيتوني
40000 گوجه معمولی گوجه معمولی
850000 گوشت چرخ كرده مخلوط 50% گوسفندي-50% كوساله گوشت چرخ كرده مخلوط 50% گوسفندي-50% كوساله
980000 گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و 100 گرم دنبه گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و 100 گرم دنبه
1050000 گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و بدون دنبه گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و بدون دنبه
125000 ماهيچه بدون پوست مرغ ماهيچه بدون پوست مرغ
1150000 ماهيچه گوسفندي ماهيچه گوسفندي
90000 نارگیل نارگیل
120000 نارگیل نارگیل
25000 نارنج نارنج
هلو 12 کاردي هلو 12 کاردي
هلو انجيري هلو انجيري
23000 هندوانه هندوانه
هويج هويج
قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان   قیمت درجه 2 قیمت درجه 1 عنوان  
160000 بال و گردن بوقلمون بال و گردن بوقلمون
800000 جگر گوساله جگر گوساله
950000 جگر گوسفندي جگر گوسفندي
950000 راسته گوسفندي راسته  گوسفندي
1000000 ران گوسفندي ران گوسفندي
950000 زبان گوساله زبان گوساله
990000 سردست گوسفندي سردست گوسفندي
164000 سينه خالص مرغ سينه  خالص مرغ
32000 سیب زمینی سیب زمینی
50000 سیب زمینی نو سیب زمینی نو
580000 فيله بوقلمون فيله بوقلمون
259000 فيله(شينسل) مرغ فيله(شينسل) مرغ
123500 كتف و بال مرغ كتف و بال مرغ
860000 گردن گوسفندي گردن گوسفندي
52000 گردن مرغ گردن مرغ
760000 گوشت چرخ كرده مخلوط 50% گوسفندي-50% كوساله گوشت چرخ كرده مخلوط 50% گوسفندي-50% كوساله
690000 گوشت گوساله با قلوه گاه گوشت گوساله  با قلوه گاه
7502000 گوشت گوساله با قلوه گاه گوشت گوساله  با قلوه گاه
740000 گوشت گوساله خالص گوشت گوساله خالص
800000 گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و 100 گرم دنبه گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و 100 گرم دنبه
860000 گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و بدون دنبه گوشت گوسفندي درجه يك با استخوان و بدون دنبه
156000 ماهيچه بدون پوست مرغ ماهيچه بدون پوست مرغ
1000000 ماهيچه گوسفندي ماهيچه گوسفندي
125000 مرغ گرم مرغ گرم
مرغ گرم مرغ گرم
هلو انجيري هلو انجيري
20000 هندوانه هندوانه
20000 هويج هويج
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.