نتايج آرا فرم نظرسنجي

1- آیا با پسماندهای الکترونیکی آشنایی دارید؟


بله
87.07%(303)


خیر
1.15%(4)


تا حدودی
11.78%(41)


2- آیا در منزل یا محل کار خود ضایعات الکترونیکی دارید؟


بله
93.1%(324)


خیر
4.02%(14)


3- آیا این ضایعات را بصورت جداگانه تفکیک می نمایید؟


بله
87.36%(304)


خیر
6.32%(22)


4- نحوه مواجه شدن شما با پسماندهای الکترونیکی چیست؟


سطل زباله / بازیافت
84.77%(295)


ذخیره سازی و انبار
6.9%(24)


دوره گرد
0.57%(2)


فروش
2.01%(7)


سایر موارد
2.01%(7)


5- آیا تمایل به تحویل این پسماندها به ایستگاه بازیافت را دارید؟


بله
93.39%(325)


خیر
1.44%(5)


در صورت پاسخ مثبت هدف شما از تحویل پسماندهای الکترونیکی به بازیافت چیست؟


حفظ محیط زیست
50.57%(176)


دریافت هدایا
31.61%(110)


وظیفه انسانی و شهروندی
12.64%(44)


سایر موارد
1.44%(5)


6- آیا از اثرات مخرب ورود پسماندهای الکترونیکی به طبیعت آگاهی دارید؟


بله
93.68%(326)


خیر
2.87%(10)


7- چه انتظاری در قبال تحویل ضایعات الکترونیکی به ایستگاههای ثابت دارید؟


دریافت پول
75.86%(264)


دریافت هدایا
4.6%(16)


شرکت در قرعه کشی
0.86%(3)


تعویض با وسایل الکترونیکی
7.76%(27)


سایر موارد
4.89%(17)


تعداد کل آرا نظرسنجی 348