خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1400/03/20 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

طرح مطالعاتي با عنوان" ارائه ­ي مطالعه­ ي روش ها و الگوهاي ارائه خدمات و برنامه‌هاي فرهنگي تفريحي اجتماعي ورزشي در شهرهاي منتخب در عرصه جهاني و ملي و  بومي‌سازي آن براي شهر اصفهان" را براساس شرح خدمات پيوست به فراخوان گذارد. بر اين اساس خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت تمايل پيشنهادهاي مربوطه صرفا ً در قالب پاكت الف: شامل: 1‏- مدارك مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقي 2‏- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3‏- مدارك مربوط به توان فني ( تعريف پروژه  تخصصي مورد نياز ، زمان بندي­ انجام پژوهش­ و­ ساختار تيم اجرايي) كه جزئيات فراخوان و راهنماي نحوه ارائه پيشنهاد در‌" my.isfahan.ir" بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ در قسمت فراخوان طرح هاي پژوهشي قرار دارد. حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1‏/4‏/1400 تكميل و به مديريت پژوهش ، خلاقيت و فناوري نوين شهرداري ارسال گردد.روش انتخاب مشاور براساس فرمول كيفيت ‏- هزينه QCBS است. لازم به ذكر است  پاكت ب: شامل تحليل هاي مالي در اين مرحله دريافت نمي گردد و پس از ارزيابي فني، در صورت كسب حد نصاب فني پيشنهاد مالي دريافت خواهد شد.

لازم به ذكر است تمامي مستندات پاكت الف به صورت فايل CD در پاكت ارسالي قرار گرفته و مستندات فيزيكي در تمام صفحات مهمور و امضاء گردد

نكته : شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.

 

آدرس: اصفهان ، خيابان طيب‏- معاونت برنامه ريزي و توسعه انساني دبيرخانه كد پستي 47411‏-81367

تلفن : ‏-32344661‏- 32344013‏-031    سايت pajoohesh@isfahan.ir

نویسنده اطلاعیه
تا روز شنبه مورخ 1400/05/02 تمديد شد
تعداد نمایش
48