ENGILSHنقشه سایتعضویتصفحه اصلیاصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
 
 
 

 

 

 
 
 
 

تاريخ عقد خواهر خواندگي: 18اسفند 1379


 آشنايي با كوبا Cuba

1- جغرافياي طبيعي :
موقعيت جغرافيايي ـ نيمكره غربي ، نيمكره شمالي ( جزء ممالك درياي كارائيب است )
مساحت ـ 524/114 كيلومترمربع ( در حدود 000/45 مايل مربع )
حدود ـ كوبا ، جزيره اي است در مغرب درياي كارائيب كه با فاصله كمي در شمال آن ، شبه جزيره فلوريدا ( ايالات متحده آمريكا ) واقع شده است. در مغرب كوبا خليج مكزيكو و در جنوب آن به فاصله نسبتاً زيادي ممالك آمريكاي مركزي قرار دارند و در مشرق آن نيز با فاصله كمي ، جزيره هسيپانيولا( جمهوري هائي تي ) واقع شده است و در جنوب شرقي آن نيز جمهوري« جامايكا » قرار دارد .
كوههاي مهم- سكوتوركوينو « Secuturcoyno » ـ سيراماسترا « Sierr Maestra »
قله هاي مهم ـ سكوتوركوينو ( با 2600 متر ارتفاع ) توركينا « Turquina » 2030 متر ارتفاع ، گراندپيدار « Grandpiedra » با 1050 متر ارتفاع
مهمترين رودها- سان پدرو ـ و ـ مايوري در نواحي شرقي ، ريوساگوآلا « Rios guala » در نواحي شمالي ، ريوهانابانا « Riohanabana » در نواحي جنوبي ( همه رودهاي كوبا به درياي كارائيب مي ريزند )
طول و عرض جغرافيايي ـ كوبا ، ميان 20 و 24 درجه عرض شمالي و 24 درجه و 94 درجه طول غربي واقع شده است .
آب و هوا ـ جمهوري كوبا داراي آب و هوايي گرم و در عين حال مرطوب است و به همين سبب است كه در كوبا هم جنگلهاي فراوان مناطق حاره وجود دارد و هم داراي محصولات مخصوص نواحي گرمسيري است .
ساير خصوصيات جغرافيايي ـ حد فاصل ميان كوبا و هائي تي ( جزيره هيسپانيولا ) تنگه اي است كه ويندوارد « Windward » نام دارد و حد فاصل ميان كوبا و شبه جزيره فلوريدا ( ايالات متحده آمريكا ) نيز تنگه « فلوريدا » ناميده مي شود .
در شمال  كوبا ،  تعداد بسياري جزاير  بزرگ  و كوچك وجود دارد كه جزاير كوچك ، مجمع الجزاير  « سابانا » را تشكيل داده اند ولي جزاير بزرگتر عبارتند از ( فراگوسو ، سانتاماريا ، كوكو «Coco» رومانو « Romano » گويابا ،سابينال ) در جنوب شرقي و جنوب غربي كوبا نيز تعدادي جزاير وجود دارد كه جزاير جنوب شرقي تشكيل مجمع الجزاير ( باغهاي ملكه ) يا ژاردين دولارينا «Jardindelareina»را داده اند .
مهمترين اين جزاير عبارتند از ( آنكه لتيا ، لوگوآس « Leguas » سينكوبالاس و مهمترين جزاير متعلق بــه كـــــــــوبا كــــه خود يكي از  ايالات اين كشور را تشكيل داده است ، ايسلادوپينوس « Isladepinos » يا « لاهابانا » نام دارد .
در كوبا ، شبه جزاير و خليج هاي فراوان نيز وجود دارد ، مهمترين خليج هاي كوبا عبارتند از نيپ « Nipe » ( در شمال شرقي ) نوويتا « Nuevita » گلوريا ، ژيگوي « Jiguay » پروس « Peros » بوئنوس ديستا ، سانتاكلارا ، كاردناس « Cardenas » ماتانزاس ( در شمال ) گواناها كابي بس « Guanahacabibes » در مغرب ، انسناداكورنتيس « Ensenadacorentes » كورتس  « Cortes » ( در جنوب غربي ) باتابانو ، بروآ « Broa »كازونس « Cazones » كوچينوس « Cochinos » سين فوئه گوس « Sinfuegos »آناماريا ( در جنوب ) گواكانايابو « Guacanayabo » گوانتانامو « Guantanamo » در جنوب شرقي
و اما مهمترين شبه جزاير كوبا عبارتند از : اوري ين ته « Oriente » در مشرق كه خود ايالتي است) پيناردل ريو «Pinardelrio»در مغرب(كه خود ايالتي محسوب مي شود) زاپاتا (در جنوب غربي) . كوبا را مرواريد آنتيل مي گويند و بزرگترين جزيره درياي آنتيل محسوب مي شود . به سبب رطوبت و گرماي زياد، در كوبا جنگلهاي انبوهي به وجود آمده است .
دماغه كروز « Cruz » در مغرب شبه جزيره « اوري ين ته » دماغه ماايسي « maisi » در مشرق آن شبه جزيره ، دماغه « پونتاگوردا » در مغرب شبه جزيره « زاپاتا » و دماغه هاي « كورين ته » و « سانتاكروز » در مغرب شبه جزيره « پيناردل ريو » از مهمترين دماغه هاي اين كشور محسوب مي شوند .
 

 

2- جغرافياي سياسي :
پايتخت ـ هاوانا ( كه نام اصلي آن لاهابانا ) و در شمال غربي كوبا در ساحل خليج مكزيكو واقع شده است و در حدود 2/2 ميليون نفر جمعيت دارد .
جمعيت ـ 000/250/11 نفر ( بر اساس برآورد سال 1969 ميلادي كه توسط سازمان ملل متحد به عمل آمده است )
جمعيت نسبي ـ 7/98 نفر در هر كيلومتر مربع ( جمعيت در نواحي غربي ، شمال غربي و جنوب غربي بيشتر است )
نوع حكومت ـ جمهوري سوسياليستي ( رئيس جمهوري را هر 4 سال يكبار آراء مستقيم مردم انتخاب مي كند )
قوه مقننه ـ مجلس نمايندگان ملي
نژاد ـ سفيد پوست ، سياه پوست ( اقليت دورگه ، سرخپوست )
زبان ـ اسپانيائي
دين و مذهب  ـ مسيحي ( پيرو مذهب كاتوليك )
خط ـ لاتين
پرچم ـ داراي سه قسمت آبي و دو قسمت سفيد رنگ كه به طور افقي يك در ميان قرار گرفته اند . در سمت چپ پرچم مثلث قرمز رنگي است كه يك ستاره سفيد پنج پر درون آنست .
شهرهاي مهم ـ كاماگوي « camaguey » هولگوئين « Holguin » سان لوئيس ، سارياو ، سيگودوآويلا «Ciegodeavila» سانتاكلارا ، كابالگوآن« Cabalguan » كولون، گوئي نس« Guines » بژوكال « Bejucal » پيناردل ريو « Pinardelrio » جووولانوس « Jovollanos » سان ژوزه ، پلاكه تاس ، مورون ، ويكتوريادولاس توناس ، پدروبتانكورت
بنادر مهم ـ نيگوئه رو « Niguero » مانزائيلو ، ترينيداد ، سي ين توئه گوس « Cientuegos » باتابانو ، سانترال نياگارا ، بااوتا « Bauta » ماريانا ، گواناباكوآ « Guanabacoa » ماتانزاس ، كاردناس ، كائي بارين « caibarien » گيبارا ، باراكوآ ، سانتياگودوكوبا .
ايالات مهم ـ جمهوري سوسياليستي كوبا مركب از 7 ايالت است كه عبارتند از :
1- اوري ين ته ( در مشرق كوبا) كه پايتخت آن « سانتياگودوكوبا » است
2- كاماگوي ( در مغرب اوري ين ته ) كه پايتخت آن « كاماگوي » است
3- لاس ويلاس ( در مركز كوبا ) كه پايتخت آن « سانتاكلارا » است
4- ماتانزاس ( در شمال لاس ويلاس ) كه پايتخت آن « ماتانزاس » است
5- لاهابانا ( در مغرب ماتانزاس ) كه پايتخت آن « هاوانا »است
6- پيناردل ريو ( در مغرب كوبا ) كه پايتخت آن « پيناردل ريو » است
7- جزيره پينوس ( در جنوب پيناردل ريو ) كه پايتخت آن « سانتاباربارا‌‌ » است
عضويت سازمان ملل متحد ـ روز 24 اكتبر 1945 ميلادي عضويت يافت .
نامهاي ديگر ـ دژ آمريكايي كمونيسم ـ مرواريد آنتيل ، كشور سيگاربرگ ، جوانا ـ گوشواره كارائيب
نام لاتين ـ « Cuba »

3- جغرافياي اقتصادي :
مهمترين محصولات كشاورزي ـ نيشكر ، توتون ، چوب ، آناناس ، قهوه ، چغندرقند ، موز ، مركبات ، نارگيل
مهمترين منابع معدني ـ آهن ، مس ، نيكل ، كروميت ، منگنز
مهمترين صنايع ـ صنايع استخراجي ، سيگارسازي ، شكر و قندسازي ، شراب سازي ، منسوجات ، مواد شيميايي ، لوازم الكتريكي
دامپروري ـ به سبب وجود مراتع طبيعي زياد ، پرورش انواع جانوران دامي در كوبا رواج كامل دارد . در نواحي شرقي گوسفند و بز، در نواحي مركزي خوك و در نواحي غربي گاو  و گوسفند پرورش داده مي شود و ماهيگيري نيز همه جا رواج دارد .
واحد پول ـ پزو ( برابر با تقريبا 72 ريال به پول ايراني )
واردات مهم ـ مواد غذائي ، دارو ، وسايط نقليه ، اسلحه ، ماشينهاي مختلفه صنعتي
صادرات مهم ـ چوب ، شكر ، سيگار ، ميوه هاي جنگلي ، سنگهاي فلزات
راههاي ارتباطي ـ كوبا تا قبل از انقلاب ، از هر حيث عقب مانده بود و به اين جهت داراي راههاي ارتباطي نيز نبود .
بعد از روي كار آمدن رژيم جديد ، با استفاده از كار مجاني دهها هزار كارگر و كارمند و دانشجو و ارتشي ، راههاي بسياري ساخته شد به طوري كه سراسر كوبا با راه آهن بهم متصل است و به نسبت وسعت در شمار ممالك پر راه آهن جهان محسوب مي شود .
و علاوه بر راه آهن ، همه شهرهاي مهم و بنادر مهم كوبا نيز به وسيله راههاي شوسه به هم متصل است . كوبا راه آبي داخلي ندارد ولي درياي كارائيب و خليج مكزيكو و اقيانوس اطلس ، عامل عمده ارتباط كوبا با ساير ممالك جهان محسوب مي شود . فرودگاه « هاوانا » جزء فرودگاه هاي درجه اول بين المللي است.
اماكن ديدني ـمزارع توتون ، كارخانه هاي شكرسازي محلي ، جزيره پينوس » سواحل خليج هاي جنوب غربي ، شهر تاريخي « هاوانا » با كليساها و موزه ها و گذرگاه هاي قديمي آن و قصرهاي زيباي شهر كاماگوي .
كوبا يكي از زيباترين و ديدني ترين مناطق درياي كارائيب محسوب مي شود.