سال 96
Englishنقشه سایتعضویتصفحه اصلی
آلبوم تصاوير اسناد بلديه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي

 اسناد و مدارك تاريخي به عنوان بخش مهمي از يادواره ها و خاطرات مشترك مردم يك ملت، نقشي مهم را درحفظ هويت ديني، ملي و فرهنگي گذشته، حال و آينده دارند. در واقع اسناد تاريخي همچون دريچه اي از گذشته هاي دور كه بر روي نسل كنوني گشوده شده اند تا عملكردي مطمئن تر و تضمين شده را براي تمدن و فرهنگ يك ملت به ارمغان بياورند و در حقيقت حافظه تاريخي يك ملت را تشكيل مي دهند. ميراث اسنادي، بخش وسيعي از يادواره هايي را در  برمي گيرند كه نشانگر تنوع ملت ها، زبان ها و فرهنگ ها مي باشد به گونه اي كه در ميان دارايي هاي ملي، اسناد و كتب از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند.

 

علم به گذشته همان اندازه مهم است كه علم به زمان حال. در واقع گذشته چراغ راه آينده است. تجربيات و عملكرد گذشتگان، پايه و اساس فعاليت هاي امروز ما را تشكيل مي دهد و پيشرفت يك جامعه مرهون تجارب فني و علمي افراد قبل از ما است كه مي تواند راهي روشن را فراروي عملكرد حال و آينده قرار دهد.

 

برهمين اساس اگر بخواهيم پايه گذار و يا ادامه دهنده روند يا فعاليتي باشيم ناگزير از استفاده از ذخاير تجربيات ارزشمند گذشتگان هستيم كه در قالب اسناد  و مدارك تاريخي به ما رسيده است. آرشيوهاي ملي از آن جايي كه نقشي عمده در تصميم گيري دولت ها بر اساس شواهد و سوابق تاريخي دارند در واقع بازوي تواناي ملت ها و دولت ها هستند. اسناد مي توانند در برنامه ريزي هاي كلان و ايجاد فرصت هاي برابر دسترسي به اطلاعات براي آحاد جامعه پژوهشگر كشور به مانند گنجينه اي ارزشمند مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين حفظ و نگهداري و استفاده از آن  ها به عنوان ذخيره اطلاعاتي غني براي فعاليت ها و اقدامات در پيش رو بسيار مهم وكليدي مي نمايد. وظيفه اي كه از طريق آن مي توان به شكل و انحاء مختلف به نگهداري و انتقال آن به نسل بعدي همت گماشت و چه نيكوست كه اين اسناد به صورت طبقه بندي شده و در قالب مشخص در اختيار ما قرار داده شود.    

 

شهرداري اصفهان با توجه به قدمت ديرينه و حجم فعاليت هاي خود، داراي منابعي ارزشمند وكم نظير از اسناد  و مداركي است كه متاسفانه بخشي از آن در اثر زوال و عدم مستند سازي در طول زمان از بين رفته است. بنابراين حفظ و نگهداري باقيمانده اين اسناد كه حاوي بسياري از نكات ناگفته وگرانبها است و  بررسي و موشكافي آن ها مي تواند بسياري از مسائل و تجربيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني و... درگستره شهر اصفهان را نمايان گرداند .

 

اسناد موجود در اين گالري تحت عنوان" اسنادِ بلديه و شهرداري اصفهان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي " تنها بخش كوچكي از تحولات شهر و شهرداري اصفهان را در قالب هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و....در اختيار علاقه مندان قرار مي دهد . با اميد به اين كه نگاه آينده شهر گره خورده از تجربه گذشته به سوي افقي زيباتر و روشن تر باشد.

شايان ذكر است با توجه به اينكه ممكن است خواندن برخي از اسناد براي مخاطبان گرامي دشوار باشد بر آن شديم كه هر كدام از اسناد به صورت ساده بازنويسي و در اختيار علاقه مندان قرار گيرد؛ لذا در هر گالري ابتدا متن بازنويسي سند و سپس سند اصلي قابل مشاهده است.