درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
ضوابط و مقررات


مقررات ملي ساختمان ايران

ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي اول (ارگانيك) مصوب 1352

ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي دوم (نقش جهان پارس) مصوب 1372

ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي سوم(طرح بازنگري طرح تفصيلي)مصوب 1390
بخشنامه ها و مصوبات و آيين نامه هاي شهرسازي
تعداد بازدیدکنندگان امروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 557449 تعداد کاربران بر خط 28 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
شماره پیامکی
 آدرس :پل چمران،جنب شهرداري منطقه 7
پست الكترونيك :Shahrsazi@isfahan.ir
تلفن :34593634،34593650
فكس :34594401