خدمات الکترونیک
سامانه پيام كوتاه اطلاع رساني خطوط ناوگان اتوبوسراني 100003131

با ارسال اطلاعات زير به شماره 100003131 از خدمات اين سامانه استفاده كنيد.

ارسال كلمه Help دريافت راهنماي استفاده از اين سامانه
ارسال شماره خط دريافت اطلاعات مسير خطوط، نرخ سفر، سرفاصله زماني
ارسال كلمه Hotel دريافت كد نزديكترين ايستگاه به هتل و اطلاعات خطوط گذرنده از آن
ارسال حرف M دريافت كد ميادين اصلي و اطلاعات خطوط گذرنده از آنها
ارسال حرف T دريافت كد پايانه ها و اطلاعات خطوط گذرنده از آنها
ارسال حرف P دريافت كد نزديكترين ايستگاه به اماكن تاريخي و اطلاعات خطوط گذرنده از آنها
ارسال كلمه Code دريافت راهنماي استفاده از كد ايستگاه ها
ارسال حرف R مسيريابي در شبكه با ارسال كد ايستگاه

نكات :
اين سامانه در حال تكميل و افزايش خدمات مي¬باشد؛ لذا با تماس با شماره 34455725 ما را از پيشنهادهاي سازنده خود مطلع نماييد.

eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.