خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8544142 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
سازمان عمران شهرداري اصفهان درنظر دارد سيمان مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت دريافت اسناد مزايده  اينجا  را كليك نماييد
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
سازمان عمران شهرداري اصفهان
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/02/13 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/02/13