خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 119/00/2259 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
آگهي منلقصه
مناقصه گذار
شرح مناقصه

آگهي مناقصه 25‏‏‏-06‏‏‏-1400

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت اجراي پروژه زير از طريق برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار نمايد.

نام پروژه : پياده رو سازي خيابان عاشق اصفهاني

                             شماره و تاريخ مجوز مناقصه :

139901400638‏‏- 17‏‏/01‏‏/1400

به آدرس : خيابان بعثت ‏- خيابان عاشق اصفهاني

واقع در : محدوده شهرداري منطقه 14

مدت پروژه : 5 ماه 

مبلغ برآورد تقريبي : 000‏‏/000‏‏/000‏‏/15 ريال

محل تامين اعتبار :

شهرداري منطقه چهارده

نوع فهرست بها: ابنيه و راه‌وباند سال 1400

مبناي تعديل: بر اساس شاخص سه ماه چهارم سال 1399

كليات عمليات اجرايي  : تخريب، انجام كليه عمليات خاكي، اجراي كفسازي پياده رو شامل اجراي يك لايه بتن 12 مگاپاسكال به ضخامت 15 سانتيمتر، اجراي موزاييك ماشيني پرسي دولايه آجدار به ابعاد 40×40 سانتيمترمربع به ضخامت 4 سانتيمتر، موزائيك طرح لوبيايي برجسته با ابعاد 40×40 سانتيمترمربع جهت مسير نابينايان، اجراي جداول بتني، اجراي موانع فلزي ترافيكي و رنگ آميزي، اجراي آبرو از لوله فولادي شياردار و... مطابق نقشه، برآورد و مشخصات اجرايي.

تذكرات:

1-       شركت‌كنندگان موظف به ارائه‌ي رتبه‌بندي مرتبط از سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشند .

2-       پيمانكاران ملزم به ارائه‌ي اسناد و مدارك شركت، گواهي تاييد صلاحيت ايمني و سوابق كاري خود قبل از تهيه اسناد مي‌باشند.

3-       برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 5% مبلغ مورد پيمان را به عنوان سپرده تضمين تعهدات پيمان به صورت ضمانت­نامه بانكي، اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به شهرداري تسليم نمايد. اين ضمانت­نامه طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان آزاد مي­گردد.

4-       واجدين شرايط مي­توانند از تاريخ نشر اين آگهي تا تاريخ 25‏‏‏‏/03‏‏‏‏/1400 همه روزه به جز روزهاي تعطيل به حوزه معاونت عمران شهري واقع در خيابان كاوه‏‏‏‏- ابتداي اتوبان شهيد چمران مراجعه و با ارائه خلاصه سوابق و معرفي­نامه كتبي شركت نسبت به دريافت برگ شرايط و خريد اسناد مناقصه اقدام نمايند.

5-       آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 26‏‏‏‏/03‏‏‏‏/1400 مي­باشند. لازم به ذكر است انصراف از شركت در مناقصه مي­بايست 48ساعت قبل از تاريخ مذكور و به صورت كتبي به اداره پيمان ارسال گردد.

6-       پيشنهاد رسيده ساعت 30‏‏‏‏/8 روز پنج شنبه  مورخ 27‏‏‏‏/03‏‏‏‏/1400 در كميسيون مناقصه كه در محل حوزه معاونت عمران شهري تشكيل مي­گردد باز و قرائت خواهد شد. بديهي است در صورت تغيير در زمان مذكور، موضوع به نحو مقتضي اطلاع­رساني مي­گردد. لازم به ذكر است تصميم كميسيون مناقصه حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ بازگشائي پاكت­ها به شركت­كنندگان اعلام خواهد شد.

7-       شهرداري اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

8-       هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/03/19 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/03/19