خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8880511 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
مناقصه عمليات اجراي قبور پيش ساخته
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت مشاهده اسناد مزايده  اينجا  را كليك نماييد
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/08/23 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/08/23