خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه آگهي مناقصه 26-1400 مرحله نوبت درج آگهی آگهي مناقصه 26-1400
موضوع
آگهي مناقصه 26-1400
مناقصه گذار
معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

 
 
 

تمديد آگهي مناقصه 26-1400 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان

پيرو آگهي مناقصه 26-1400 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان بدينوسيله به اطلاع مي­رساند مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز سه شنبه 1400/11/05 تمديد مي­گردد.

جهت اطلاعات بيشتراينجا كليك كنيد(لازم به ذكر است فايل ها به صورت rar مي باشد.)
 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
رزومه كامل
محل دریافت اسناد
پل چمران - ابتداي خيابان كاوه - معاونت عمران شهري
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/10/19 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/11/05