نامنام خانوادگیسنشغلواحد مراجعه کنندهجنسیتمتقاضی چه خدمتی بوده اید؟ تاچه حد از نحوه برخورد پرسنل ستاد اداری نسبت به خود رضايت داريد؟ميزان ونحوه همكاري سازمان آتش نشانی اصفهان را در خصوص درخواست خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟تاچه حداز برقراری اتوماسیون اداری در این سازمان رضايت داريد؟نحوه رسیدگی به کار و سرعت عمل کارکنان ستاد اداری چگونه بوده است؟آيا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما ارائه شده است؟کارمندان سازمان آتش نشانی چه ميزان به نظرات شما در خصوص عملکرد بهتر توجه نشان مي دهند؟تا چه حد از سرعت و نحوه رسيدگي به شكايات توسط این سازمان رضايت داريد؟ميزان رضايت شما از نحوه احترام و تكريم ارباب رجوع سازمان آتش نشانی نسبت به خود چگونه است؟فعالیت کارشناسان واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ميزان رضايت شما از سرعت،كيفيت و رسيدگي در فعاليتهاي واحد پیشگیری چگونه است؟نحوه آموزش و فعالیت کارشناسان واحد آموزش سازمان آتش نشانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ميزان رضايت شما از سرعت،كيفيت و رسيدگي در فعاليتهاي واحد آموزش چگونه است؟لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را ارائه فرمایید.کد امنیتیسوالات نظر سنجیپاسخ دادن به تمامی سؤالات و قسمتهایی که با علامت * مشخص شده اند اجباری می باشد.***