در راستاي اهداف سازمان در جهت ارائه خدمات بهتر خواهشمند است با اعلام نظرات گرانبها ما را ياري فرمائيد.پایانه مورد مراجعه شما:1-نحوه برخورد مدیریت مستقر در پایانه2-نحوه برخورد پرسنل مستقر در پایانه3-سرویس دهی اتاق مادر و کودک و کتابخانه(پایانه کاوه)4-ارائه خدمات نظافتی-بهداشتی5-فضای سبز و زیبا سازی سالنها،سکوهاو محوطه ها6-نظافت سرویس های بهداشتی7-تابلو های اطلاع رسانی و علائم راهنمایی و رانندگی،فرهنگی8-کیفیت مواد غذایی در رستوران ها و سطح غرفات مستقردر پایانه9-وضعیت نمازخانه10-وضعیت مراکز خدمات رسانی مستقر در پایانه(پاسگاه انتظامی-بهزیستی و بهداشتی-امر به معروف)11-پایانه های مسافربری را چگونه ارزیابی می کنید؟در صورت تمایل این قسمت را پر کنید:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:تلفن مستقیم با مدیر عامل:4399987روابط عمومی سازمان:4399980شکایات:137انتقاد و پیشنهادات: