خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 314    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
115 فراخوان پژوهشي شماره 115 با عنوان: " مدل سازي فرايند ارزيابي و تحليل پيشنهادهاي پيمان خواهرخواندگي اصفهان با شهرهاي جهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/06/01
114 فراخوان پژوهشي شماره 114 با عنوان: "مطالعه به منظور تدوين نظام نامه اجراي مهندسي ارزش در پروژه‌هاي عمراني شهرداري اصفهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/05/31
113 فراخوان پژوهشي شماره 113 با عنوان: "مطالعه تاثيرات فرهنگي اجتماعي پياده راه چهارباغ عباسي (متفا)" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/05/31
112 فراخوان پژوهشي شماره 112 با عنوان: " شناسايي الگوهاي ترافيكي با استفاده از داده‌هاي تردد تقاطع‌هاي هوشمند و بررسي تأثيرات رويدادها بر اين الگوها" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/05/25
آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1400/04/13 1400/05/20
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>