خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 267    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
101 فراخوان پژوهشي شماره 101 با عنوان: «بررسي ميزان فرسودگي شغلي و تأثير آن بر ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان سازمان آرامستان باغ رضوان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/09 1400/01/19
100 فراخوان پژوهشي شماره 100 با عنوان: «نظرسنجي و نيازسنجي از ذينفعان(شهروندان، ارباب رجوعان و...)سازمان آرامستان‌هاي شهرداري اصفهان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/09 1400/01/19
99 فراخوان پژوهشي شمارۀ 99 با عنوان: «بررسي تاثيرات نور و نورپردازي بر فضاي سبز و اكوسيستم شهر اصفهان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/06 1400/01/19
98 فراخوان پژوهشي شماره 98 با عنوان: «تدوين الگوي باز طراحي فضاي طبيعي تخت فولاد اصفهان مبتني بر معيارهاي باغ ايراني اسلامي و گردشگري معنوي» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/11/29 1399/12/16
RFP-99-031 آگهي تجديد فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي : وب اپ جامع گردشگري شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/11/26 1399/12/10
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>