خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 265    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
105 فراخوان پژوهشي شماره 105با عنوان: مطالعه الزامات، راهكارها و بسته هاي توسعه گردشگري معنوي به منظور تهيه سند توسعه گردشگري معنوي با تأكيد بر تخت فولاد اصفهان مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/02/22 1400/03/05
104 فراخوان پژوهشي شماره 104 با عنوان: «بررسي نقش ، جايگاه و ظرفيت هاي آرامستان تخت فولاد در توسعه گردشگري شهر اصفهان با تأكيد بر گردشگري اصفهان » مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/02/22 1400/03/05
. فراخوان عمومي با عنوان: ‌"خريد، نصب و راه اندازي كيوسك‌هاي هوشمند شهري و سامانه مديريت محتوا كيوسك اطلاع رساني" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/02/19 1400/03/13
تهيه طرح توسعه شهري و طراحي شهري بدنه غربي چهارباغ معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/02/19 1400/03/10
دفتر تسهيلگري و نهاد توسعه محله در بافتهاي ناكارآمد شهرداري اصفهان در سال 1400 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400/02/16 1400/02/30
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>