خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 238    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFP-026 آگهي فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/30 1399/08/12
92 فراخوان پژوهشي شماره 92 با عنوان: سنجش ميزان اثر گذاري پويش هاي مردمي در شهر اصفهان مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/07/30 1399/08/15
91 فراخوان پژوهشي شماره 91 با عنوان: "شناسايي و تحليل ذينفعان و تدوين الگوي مشاركت و هم افزايي ظرفيت هاي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان با ساير سازمان ها و نهادها " مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1399/07/16 1399/08/10
90 فراخوان پژوهشي شماره 90 با عنوان : نياز سنجي آموزشي فراغتي شهروندان به تفكيك سن و جنسيت به منظور، تدوين عناوين و سرفصل هاي آموزشي و تعيين شاخص هاي ارزشيابي و رتبه بندي مربيان آموزشي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1399/07/16 1399/08/10
89 پروژه پژوهشي شماره 89 با عنوان "مطالعات بهبود و ارتقاء نظام بودجه‌ريزي در شهرداري اصفهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين 1399/07/15 1399/08/10
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>