خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1470    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
1399/12/11 1400/01/10 آگهي مناقصه ساخت صندلي سالمندان واقع در مناطق يك و سه شهرداري اصفهان معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1400/01/11
1399/12/10 1399/12/16 آگهي مناقصه36-99 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 1399/12/17
1399/12/06 1399/12/20 آگهي مناقصه 99/16-99/17 سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1399/12/20
1399/12/06 1399/12/09 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد بخشي از عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي پروژه پاركينك خيابان توحيد واقع در محدوده شهرداري منطقه 5 شهرداري اصفهان را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/12/09
1399/12/05 1399/12/24 عمليات دپو و بارگيري حدود 400.000 تن خاك تونان و همچنين راهبري خطوط و استحصال كود كمپوست درجه يك و دو (كود سايز 06 و 08)، سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان 1399/12/24
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>