خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 143    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
1400/10/30 1400/11/14 آگهي مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري ساختمان شهر سازي شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1400/11/14
1400/10/30 1400/11/14 آگهي مناقصه عمومي : طراحي و پياده سازي شبكه پسيو و اكتيو پاركينگ طالقاني شهرداري اصفهان 1400/11/14
1400/10/27 1400/11/13 آگهي مناقصه عمومي : خريد تجهيزات رفع خرابي و راه اندازي مجدد باكس تقاطع هاي آسيب ديده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1400/11/13
1400/10/27 1400/11/13 آگهي مناقصه عمومي : تأمين و نصب و راه اندازي تجهيزات اكتيو شبكه شهرداري مركزي اصفهان شهرداري اصفهان 1400/11/13
1400/10/25 1400/11/10 آگهي تجديد مناقصه عمومي : راه اندازي و برقراري ارتباط بي سيم مخازن پساب معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1400/11/10
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>