خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 105    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/11/01 1399/11/11 مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري باغ پرندگان و باغ تكثير شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/11/11
1399/10/02 1399/10/11 آگهي مناقصه عمومي : تأمين سرورهاي مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/10/11
1399/09/15 1399/09/30 مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي سيستم ذخيره سازي متمركز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/09/30
1399/07/23 1399/08/07 مناقصه عمومي : تهيه عكس هاي هوايي ديجيتال قائم و مدل سه بعدي شهر اصفهان سال 1399 شهرداري اصفهان 1399/08/07
1399/07/23 1399/08/07 مناقصه عمومي : خريد تجهيزات جهت احداث پست جديد مركز داده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/08/07
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>