خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 119    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1400/04/21 1400/05/16 اصلاحيه آگهي مناقصه عمومي : نگهداري ، تعمير و توسعه پسيو شبكه و سيستم نظارت تصويري شهرداري اصفهان(بخش دوم) در سال 1401‏-1400 شهرداري اصفهان 1400/05/10
1400/04/21 1400/05/10 اصلاحيه آگهي مناقصه عمومي : نگهداري ، تعمير و توسعه پسيو شبكه و سيستم نظارت تصويري شهرداري اصفهان(بخش اول) در سال 1401‏-1400 شهرداري اصفهان 1400/05/16
1400/04/13 1400/04/28 آگهي مناقصه عمومي : اصلاح شبكه پسيو شهرداري مركزي اصفهان شهرداري اصفهان 1400/04/28
1400/04/01 1400/04/17 آگهي مناقصه عمومي : تهيه، تامين و راه اندازي تجهيزات نقشه برداري مورد نياز شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1400/04/17
1400/02/04 1400/02/20 آگهي مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان-فاز دوم شهرداري اصفهان 1400/02/20
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>