خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 113    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1400/01/26 1400/02/09 آگهي مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي سوئيچ ها ، تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان‏-فاز اول شهرداري اصفهان 1400/02/09
1400/01/26 1400/02/09 آگهي مناقصه عمومي : تأمين سرورهاي مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان‏- فاز اول شهرداري اصفهان 1400/02/09
1399/12/19 1399/12/28 آگهي مناقصه عمومي : تأمين و راه اندازي سوئيچ ها ، تجهيزات و ملحقات مورد نياز مركزداده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/12/28
1399/12/17 1399/12/28 آگهي مناقصه عمومي : اصلاح دكل سازمان فاوا شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/12/28
1399/12/05 1399/12/20 آگهي مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/12/20
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>