خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 102    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1399/07/23 1399/08/07 مناقصه عمومي : تهيه عكس هاي هوايي ديجيتال قائم و مدل سه بعدي شهر اصفهان سال 1399 شهرداري اصفهان 1399/08/07
1399/07/23 1399/08/07 مناقصه عمومي : خريد تجهيزات جهت احداث پست جديد مركز داده شهرداري اصفهان شهرداري اصفهان 1399/08/07
1399/07/12 1399/07/12 مناقصه عمومي : برداشت اطلاعات مكانمند مادي ها و انهار شهر اصفهان شهرداري اصفهان 1399/07/24
1399/06/15 1399/06/15 مناقصه عمومي : عمليات تأمين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري شهرداري مركزي و نمايشگاه نقش جهان شهرداري اصفهان 1399/06/26
1399/04/18 1399/04/18 مناقصه عمومي :تهيه عكس هاي هوايي ديجيتال قائم و مدل سه بعدي شهر اصفهان سال 1399 شهرداري اصفهان 1399/05/04
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>